La Bruja - exotický tanec čarodejníc so sviečkou a pohárom na hlave.ALEGRIA - mágia noci, čary, záhadné bytosti...to všetko prichádza na bál s Petronellou. Ideou, kostýmovým ladením aj samotným spracovaním vyjadruje toto predtancovanie tajomnosť, s ktorou prichádza noc. Je to naša predstava noci v historických budovách, poslední ľudia odídu, všetko stíchne a s úderom polnoci ožívajú legendy a mýty.Kelti - Pre stvárnenie keltských čias vznikol kostýmovo originálny, hudobne tradičný a tanečne štylizovaný projekt keltských tancov