Kontaktujte nás
Poštová adresa:   Sibírska 29
        Bratislava - Nové Mesto
        831 02
        Slovenská republika
E-mail:   country@country.sk
Telefón:     00421 903 611 710

2 % z Vašich daní

môžete venovať nášmu občianskemu združeniu,
viac informácií a tlačivá nájdete na
www.rozhodni.sk

   Údaje na vyplnenie tlačiva:

  • IČO:    31794173       forma: občianske združenie
  • názov: Bratislavské združenie country                                                    a dobových tancov - Saltarello
  • sídlo:   Sibírska      popisné číslo:  29
  • PSČ:    83102            mesto: Bratislava-Nové Mesto

Poďakovanie partnerom

Ďakujeme za Vašu podporu! Bez možnosti realizácie vystúpení, priestorov na nácviky a sústredenia, finančných prostriedkov, podpory rôzneho iného typu, inšpirácie a motivácie by sme neboli tak dlho na scéne.
Veľmi si to vážime a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.