Kontaktujte nás
Vyplňte formulár a odpovieme Vám na mail
Telefón:     00421 903 611 710
Poštová adresa:   
Sibírska 29
831 02 Bratislava - Nové Mesto
Slovenská republika

2 % z daní

Ďakujeme všetkým poskytovateľom, ktorí nám v tomto roku posielajú 2-3% zo svojich daní.

2-3 % z Vašich daní

môžete venovať nášmu občianskemu združeniu,
viac informácií a tlačivá nájdete na
www.rozhodni.sk

   Údaje na vyplnenie tlačiva:

  • IČO:    31794173       
  • forma: občianske združenie
  • názov: Bratislavské združenie country                                       a dobových tancov - Saltarello
  • sídlo:   Sibírska      popisné číslo:  29
  • PSČ:     83102            
  • mesto: Bratislava-Nové Mesto

Poďakovanie partnerom

Ďakujeme partnerom za podporu! Bez možnosti realizácie vystúpení, priestorov na nácviky a sústredenia, finančných prostriedkov, podpory rôzneho iného typu, inšpirácie a motivácie by sme neboli tak dlho na scéne.
Veľmi si to vážime a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Veľké poďakovanie patrí Mestskej časti Bratislava - Rača za poskytnutie finančného príspevku z dotácií na kultúru v roku 2023, za ktoré sme mohli zabezpečiť novú obuv, nákup krojových súčastí, čistenie krojových súčastí v profesionálnej čistiarni a nákup techniky pre chod súboru a skvalitnenie prípravy detí na vystúpenia.
ĎAKUJEME!